Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

چمن مصنوعی مخصوص حیوانات خانگی

چمن مصنوعی مخصوص حیوانات خانگی

چمن مصنوعی مخصوص حیوانات خانگی

 

حیوانات خانگی ما احتیاج به فضای سبز و مخصوص به خود را دارند آسا سبز دارای چمن های مصنوعی ویژه سگ ها،گربه ها و…..تمامی حیوانات خانگی می باشد تا محیط سبز و آرامی را جهت استراحت و زندگی آن ها فراهم کنیم.

انواع چمن های مصنوعی آسا سبز با الیاف متوسط و نرم می باشد.

 

1پذیرش طراحی سایت

webdesign