Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

کفپوش تایل کورت pl

کفپوش تایل کورت pl

کفپوش تایل کورت pl

فروشگاه آسا سبز دارای کفپوش تایل pl می باشد که از این کفپوش ها در کاربری های ورزشی،صنعتی،تجاری،اداری و اماکن تفریحی و آموزشی مورد استفاده میشود.

این کفپوش ها قابلیت های قابل توجهی جهت بهره برداران ایجاد کرده ازجمله نصب و اجرای کاملا آسان و سریع بدون استفاده ازچسب جهت اتصال به زمین در کمترین زمان در هرگونه شرایط جوی و آب و هوایی به طوریکه مقاومت و استحکام مضاعفی به همراه دارد.

کفپوش های pl در دونوع منفذ دار و بدون منفذ هستند.

 


  

0پذیرش طراحی سایت

webdesign