Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

کفپوش حیاط مدارس وزمین های بازی

کفپوش حیاط مدارس وزمین های بازی

کفپوش حیاط مدارس و زمین های بازی

 

استفاده از کفپوش ورزشی باعث امنیت جسمانی بیشتر در مدارس و مهدکودک ها و زمین های بازی میشود.

آسا سبز دارای کفپوش ورزشی در رنگ های  مختلف متناسب با نیازهای مدارس و مهدکودک ها می باشد.

ما این امکان را فراهم میکنیم تا دانش آموزان در محیط های آموزشی و حیاط مدارس زمین بازی با امنیت بیشتر را دارا باشند و از آن استفاده کنند.

 

0پذیرش طراحی سایت

webdesign